Forsiden   Tankekorn   Chakrakurs   Malekurs   Mirakelkurs
Kommentarer   Priser   Referanser

Kort om Kaja

 

Kaja har over 35 års erfaring som kursleder, livsveileder,
healer, selvhjelpsterapeut og foredragsholder.
 
Hun fikk sin første meditasjonsveiledning allerede i 1959.
Kaja er opprinnelig utdannet designer fra
Statens Håndverk og Kunstindustri skole i Oslo.
Fikk sin andre utdanning fra bl.a. Esalen Instituttet i USA.

Etablerte og drev Norges første selvhjelpssenter for kreftrammede, Oslo Kreativitetssenter,
kalt OK-senteret i 10 år.
 
Kaja har i dag privatpraksis og kurs i egen regi i Norge og Egypt.
Tidligere også i Sverige, Frankrike og Tyskland.

E-post: kajaesme@gmail.com
Mobil: +47 48 24 84 75