Kajas referanser

 

 


Kaja har holdt foredrag og seminar på følgende steder:
 

 

 

 

Aker Sykehus.
     
Confex, Congress – Conference AS.
    
Den Norske Kreftforening (DNK)
- Avdeling Sandefjord.
- Avdeling Tønsberg.
- Mistet gruppen, foreningen for foreldre
  som har mistet barn i kreft.
- Ungdomsgruppa.
Det Norske Radium Hospital (DNR).
    
Foreldreforeningen mot Stoffmisbruk, Drammen og omegn.
   
Gausen Høgskolesenter for Døvblinde, Holmestrand.
    
Landsforeningen for nakkeslengskadde.
Landsforening for trafikkskadde.
Langerud Alders og Sykehjem.
    
Møtested på Høvik ved Helge Hognestad.
 
Nett No, Nettverk for kvinner i ledende stillinger i Nord Norge.
Norden mot narkotika.
Norsk Blindeforbund.
Norsk Sykepleier Forbund (NSF).
Norsk transpersonlig Forening.
Norske Shell, Oljeplattformen Draugen.
NRK, radio, Oslo.
Nøkkelbo Hjemmet for Døve, Andebu.
   
Oslo Brystkreftopererte.
Oslo Kretsfengsel.
    
Statens lærerskole i forming.
Statens Senter
for Barne og Ungdomspsykiatri.
Sentralsykehuset i Akershus, (SIA)
Sykepleierhøgskolen
- i Akershus.
- i Drammen.
- på Hamar.
- i Moelv.
- i Oslo.
- i Tromsø.
- i Ålesund.
Træleborg bo- og behandlingssenter, Tønsberg.
    
Ullevål Sykehus.
     
Åsemyra Barnehage, Ålesund.
Åsemyra Sjukeheim, Ålesund.

Weekendkurs for på følgende steder:
Akershus, Andebu, Ballangen, Drammen, Hamar, Haugesund, Holmestrand, Kabelvåg, Lillehammer, Moelv, Oslo, Sandefjord, Sauda, Stavanger, Steigen, Sortland, Tromsø, Tønsberg, Ålesund,
og i Egypt, Sverige, Frankrike og Tyskland.

T
idligere samarbeidspartnere:
Prof. dr. med. Chr. Borchrevink.
Lege, homeopat og akupunktør Stig Bruset.
Lege Arne Enge.
Amanuensis i psykologi Asbjørn Faleide.
Lege og akupunktør Bernt Rognlien.


E-post: kaja@kajafinne.no
Mobil 48 24 84 75